خانه / فرم و مستندات

فرم و مستندات

نمونه نامه اداری

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل doc حجم فایل ۴ کیلو بایت تعداد صفحات ۱ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود *نمونه نامه اداری* :طرح نمونه نامه اداری پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد آسفالت

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل ۱۴ کیلو بایت تعداد صفحات ۶ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فایل نمونه قرارداد آسفالت شامل ۶ صفحه می باشد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد بتن ریزی

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل ۱۵ کیلو بایت تعداد صفحات ۶ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فایل نمونه قرارداد بتن ریزی شامل ۶ صفحه می باشد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد تابلو برق

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل ۱۵ کیلو بایت تعداد صفحات ۶ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فایل نمونه قرارداد تابلو برق شامل ۶ صفحه می باشد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد تأسیسات برقی

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل ۲۰ کیلو بایت تعداد صفحات ۱۰ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فایل نمونه قرارداد تأسیسات برقی شامل ۱۰ صفحه می باشد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »

نمونه قـرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره وری

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل ۱۵ کیلو بایت تعداد صفحات ۴ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فایل نمونه قـرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره وری شامل ۴ صفحه می باشد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل ۱۳ کیلو بایت تعداد صفحات ۳ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فایل نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان شامل ۳ صفحه می باشد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل ۱۴ کیلو بایت تعداد صفحات ۳ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فایل نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبكه شامل ۳ صفحه می باشد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل ۹ کیلو بایت تعداد صفحات ۲ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فایل نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق شامل ۲ صفحه می باشد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد اسکلت فلزی

دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل ۱۷ کیلو بایت تعداد صفحات ۷ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فایل نمونه قرارداد اسکلت فلزی شامل ۷ صفحه می باشد. پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ادامه نوشته »